Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Liuteronas“

„Luterons“, religinis senliuteronių laikraštis.

„Liuterõnas“, „Luterons“, savaitinis, vėliau dvisavaitinis religinis senliuteronių laikraštis, ėjęs nuo 1887 pradžios iki 1888 pradžios Tilžėje. Spausdino pamokslus, kitus religinius rašinius. Nuo 28 nr. buvo įdedama žinučių ir vokiečių kalba. Leidinio tikslas: Ewangeliszka Lutėriszką Wierą mylintiems Lietuwninkams Lutėraus Pamokslus ir Bažnyčios Nusidavimus bey Swieto ir žmogaus paskutiniū? Daiktū? Žines pranešti. Redaktorius Dovas Laukantas iš Rukų. Išėjo per 40 numerių.

Algirdas Žemaitaitis

LE