Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liuterio draugystė

Liuterio draugija, religinė organizacija.

Liùterio draugỹstė, Liùterio draugijà, religinė organizacija. 1883 XI 10 įsteigta Klaipėdoje, minint Martyno Liuterio 400 metų jubiliejų. Veikė iki Pirmojo pasaulinio karo. Jai priklausė įvairių luomų miestiečiai lietuviai ir vokiečiai. Narių sudėtos lėšos skirtos kunigų ir mokytojų vaikų mokslui šelpti. 1907 XI 9 Klaipėdos miesto bažnyčioje „nulaikė Liutieriaus draugystė savo metinį susiėjimą“. Jame dalyvavo ir Vilius Gaigalaitis.

L: Einaras A. Pašlužykit kits kitam. Klaipėda, 1904, p. 44.

Algirdas Žemaitaitis