Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Liudvikas Rėza“

evangelikų studentų draugija, įkurta 1937 Klaipėdoje.

„Liùdvikas Rėzà“, evangelikų studentų draugija, įkurta 1937 IV 17 Klaipėdoje. Jungė Klaipėdos pedagoginio instituto ir Klaipėdos prekybos instituto studentus. Draugijoje buvo 26 nariai. Sumanytojai – Prekybos instituto studentai Petras Zablockas (g. 1914 I 3 Smaliečiuose, Biržų apskrityje), draugijos pirmininkas, vėliau mokytojas, sovietų politinis kalinys, poetas ir Albertas Endzaitis (gimė ir mirė Slavikuose, Šakių apskrityje). Turėjo įstatus, renkamą valdybą. Buvo įregistruota, nukaldintas draugijos nario ženkliukas su smėlio, jūros, pušynų spalviniais simboliais – geltona, mėlyna, žalia spalvos, mėlynos spalvos fone – paauksuotos raidės LRD. Draugija subūrė minėtų institutų evangelikus studentus, žadino jų aktyvumą, sąmoningumą, bendrumą, atsparumą svetimoms įtakoms: organizavo ekskursijas, susitikimus su krašto evangelikais lietuviais, bendradarbiauta su krašto įstaigomis, spauda. Aktyvesni nariai: Jadvyga Šreiberytė, Elena Karosaitė, Olga Stuinaitė, Lena Eskytė, Edvardas Rutkis (Rotkis?), Evaldas Peteraitis, Oto Gudvietis. Veiklą nutraukė naciai, atplėšę Klaipėdos kraštą 1939 III 23.

Petras Zablockas

Jonas Tatoris

Iliustracija: Klaipėdos skautiškų studijų sekcijos vyrų draugovė. Antroje eilėje, viduryje – Liudviko Rėzos studentų evangelikų draugijos pirmininkas Petras Zablockas ir Albertas Endzaitis, pirmoje eilėje iš dešinės antras – Edvardas Rutkys, 1938 / Iš Petro Zablocko albumo