Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liudas Tamošauskas

XX–XXI a. teisininkas, išeivijos veikėjas.

Tamošáuskas Liudas 1906 V 17Plaučiškiuose (Panevėžio aps.) 2005, teisininkas, išeivijos veikėjas. 1935 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. 1930–1936 – Kauno apygardos teismo kandidatas, 1936–1940 – apylinkės tardytojas Panevėžyje, 1940–1944 – advokatas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1948 emigravo į Kanadą. 1950 IX 24 Toronte su kitais įsteigė Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD) II skyrių (36 nariai-steigėjai). 1951 – MLBD Toronto skyriaus valdybos pirmininkas. Aktyvus Kanados lietuvių bendruomenės veikėjas. Bendradarbiavo Tėviškės žiburiuose, Nepriklausomoje Lietuvoje, Drauge.

L: Pėteraitis V., Reisgys J., Stiklorius J. Mažosios Lietuvos garbinga praeitis, liūdna dabartis ir neaiški ateitis. II kn. I d. V., 2003; LE.