Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lituanistica“

Lietuvos istorijos, archeologijos, lietuvių kalbos, literatūros, etnologijos žurnalas.

„Lituanistica“, Lietuvos istorijos, archeologijos, lietuvių kalbos, literatūros, etnologijos žurnalas. Leidžiamas nuo 1990 Vilniuje vietoj ankstesnių Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbų A serijos. „Lituanisticą“ leidžia Lietuvos mokslų akademija, Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvos istorijos institutai. Skelbiama nemaža darbų, susijusių su Mažąja Lietuva. 1990–1995 redakcinės kolegijos pirmininkas Jonas Lankutis, nuo 1995 – Vytautas Merkys.

Algirdas Sabaliauskas