Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Linkavos pilkapynas ir kapinynas

keletas žalvario amžiaus pilkapių, degintiniai mirusiųjų palaikai ir kiti radiniai iš XI–XII amžių.

Linkavõs pilkapynas ir kapinýnas. Prie kelio į Kampainius, Lindenburgo ir Weinbergo kalvose, buvo keletas apardytų žalvario amžiaus pilkapių. XIX a. pabaigoje vietos ūkininkas Spandöckas keletą jų nukasė. Pilkapiuose rasti deginti mirusiųjų palaikai. Jie supilti į urnas, kurios sustatytos pilkapių sampiluose įrengtose akmeninėse dėžėse. Prussia-Museum muziejuje iš šio pilkapyno buvo keliolika įvairių formų urnų plokščiais ir apvaliais dugnais. Kelios turėjo ąseles ir ornamentuotus dugnelius. Kapuose rasti keli sulenkti žalvario strypeliai. Ariant laukus šalia pilkapių rastas žalvarinis kalavijas (kardas), tačiau į muziejų jis nepateko. 1897 apylinkes apžiūrėjo Adalbertas Bezzenbergeris. Jis pietvakarinėje aukštumų grandinės dalyje rado 2 degėsingas vietas. Pirmojoje rado daug apžiestų puodų šukių, antrojoje – degintinių kaulų, didelį kiekį keramikos, žirklių, 3 svarstyklių fragmentus, 2 svarelius (38,47 ir 22,83 g), kelis ietigalius, peilius, raktą ir spyną, verpstukų, galąstuvų, žiedų, pincetą, pentinų, žąslų, žirgų kamanų skambaliukų, keletą pavienių žirgų dantų bei apdegusių žirgų kaulų. Visi daiktai skirtini XI–XII amžiui.

L: Bezzenberger A. Aschenplatze bei Linkau, Kr. Fischhausen. // Prussia, 1900, Hf. 21, S. 152–154; Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen. Berlin, 1908, S. 89; Okulicz Ł. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1970, s. 178.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Linkavos piliakalnyje rastų urnų fragmentai / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio