Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija

nekonfesinė visuomeninė protestantiškosios kultūros ir istorijos organizacija.

Lietuvõs reformãcijos istòrijos ir kultros draugijà, nekonfesinė visuomeninė protestantiškosios kultūros ir istorijos organizacija, vienijanti įvairių pažiūrų, nuostatų bei tikybos asmenis, siekiančius tarpusavio supratimo, tolerancijos, pagarbos kitaip mąstantiesiems. Įkurta 1992 IV 25 Vilniuje. Tikslas – pažinti ir puoselėti lietuviškąjį Reformacijos istorijos ir kultūros vertybių paveldą, kauptą Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje nuo XVI a. Veiklai vadovauja valdyba. Pirmininkas profesorius Sigitas Kregždė, pavaduotojai Donatas Balčiauskas ir Vytautas Gocentas. Aktyvūs nariai: doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė, doc. Dobilas Kirvelis, prof. Arnoldas Piročkinas, muziejininkas Algis Karosas, prof. Konstantinas Bogdanas, mecenatas Petras Jaunius. Draugija rengia šviečiamojo pobūdžio paskaitas, mini lietuvių protestantų kultūros svarbiausias datas, jų žymiųjų kultūros veikėjų, lietuviškų knygų rengėjų jubiliejus. Kasmet viešu susirinkimu mini (ligi tol buvusią vien bažnytinę) protestantiškų bendruomenių Reformacijos judėjimo pradžią Europoje (kai Martynas Liuteris 1517 X 31 Vokietijoje paskelbė 95 tezes). Draugijos veiklą plėtoja Kauno, Biržų, Kėdainių skyriai, ji remiama Tauragėje, Jonavoje, Klaipėdoje, Panevėžyje. Partnerystės ryšiai užmegzti su Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga, Vokietijoje veikiančiu kultūros mylėtojų LIONS klubu, su biržiečių Krivule, Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“, Kėdainių krašto muziejumi, Lietuvos bajorų karališkąja sąjunga. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija rengia mokslines konferencijas. I tarptautinė mokslinė konferencija Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis (1993), surengta Vilniaus universitete, jos medžiaga išleista atskira knyga (Vilnius, 1994). II konferencijoje – Reformacija ir reforma pažvelgta į reformaciją kaip procesą (Vilnius, 2002). Vietose surengtos dvi konferencijos: Papilio mokyklai 400 metų (Papilyje 1996) ir Knyga nobažnystės krikščioniškos (1653) – XVII a. Lietuvos kultūros paminklas (kartu su Kėdainių krašto muziejumi, 1998). Pranešimai taip pat išleisti atskiromis knygomis (Kėdainiai, 2001, ir Biržai, 2002). Išleistas fotografuotinis 1942 leidimo Evangelikų giesmynas su maldomis (Vilnius, 2001) bei Heidelbergo katekizmas, 1563 (Vilnius, 2002). 1995 X 31 Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija ir Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia įkūrė Lietuvos reformacijos istorijos muziejų, kuris sukaupė apie 1000 vnt. eksponatų, iš jų apie 100 vnt. pagrindiniame muziejaus fonde. Reformatų skvere Vilniuje Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija inicijavo statyti paminklą lietuvių raštijos pradininkams, talkina atliekant parengiamuosius darbus. Draugijos veikla atspindima periodiniame leidinyje Amžių vėjai (redaktorius Vytautas Trečiokas, V. Gocentas; išleisti 3 numeriai).

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos ženklas, 1992 / lš MLEA