Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos kuršių kultūros draugija

etninė bendruomenė, įsteigta 1992 Šventojoje.

Lietuvõs kušių kultros draugijà, įsteigta 1992 Šventojoje, turi apie 70 narių (20 aktyvių šeimų). Vadovas – senųjų kuršių (kuršininkų) giminės atstovas Mikelis Balčius (gimęs 1948 XII 11), parašęs kraštotyros straipsnių iš Šventosios apylinkių bei uosto istorijos, knygos Palangos istorija bendraautoris (1999). Lietuvos kuršių kultūros draugijos tikslas – išlaikyti kuršininkų tarmę ir papročius. Tai etninė bendruomenė, nors susibūrusi kaip kraštiečių klubas. Klaipėdos krašte (ypač Karklininkuose) užsiliko dar iki Antrojo pasaulinio karo ten nuėjusių tarnauti kuršininkų, kilusių iš Šventosios apylinkių. Su Neringos kuršininkais jie ryšių nepalaiko. Dalyvauja Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ ir Klaipėdos universiteto Baltistikos centro rengiamose kasmetinėse tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose. Renkama senosios knygos, nuotraukos, kiti dokumentai, darbo ir namų apyvokos reikmenys. Eksponatai kaupiami privačiame Kuršių muziejuje arba perduodami Lietuvos mokslo įstaigoms. Lietuvos kuršių kultūros draugija padėjo surinkti eksponatų iš vietos gyventojų Lietuvos jūrų, Mažosios Lietuvos istorijos ir kitiems muziejams. Konsultuoja mokslininkus ir menininkus, besidominčius Šventosios kuršininkais. Dabar kuršininkai gyvena „troba prie trobos“ senuosiuose kaimuose palei jūrą – Jūrmalyje (Ažmaryje), Uoste (Šventojoje), Sadoje (Silumaloje, Pamiškėje), Leiniekuose, toliau ant kalvos prie plento į šiaurę nuo Būtingės – Pašventupiuose (1920 išdalytose Būtingės dvaro žemėse), Palangos pusėje – Monciškėje, Užkanavėje. Daugiau kaip pusė Vanagupės, Palibgirių, Kunigiškių, Kontininkų gyventojų jau lietuviai, katalikai, o kituose kaimuose likę po kelias kuršių (kuršininkų) sodybas. Jie daugiausia pensininkai.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Kuršių (kuršininkų) vestuvės Aškapių sodyboje, netoli Šventosios, 1925 / Iš Mikelio Balčiaus rinkinio

Iliustracija: Kuršės skrodžia menkes, 1939 / Iš Mikelio Balčiaus rinkinio

Iliustracija: Šventosios kuršiai švenčia Jonines, 1996 / Iš Mikelio Balčiaus rinkinio

Iliustracija: Kuršė Kersta Dejutė-Balčienė iš Silumalos kaimo, 2001

Iliustracija: Broliai Mikelis ir Evaldas Balčiai, 1999

Iliustracija: Andrius Buberis – seniausias Šventosios žvejys

Iliustracija: Kersta Zulgienė, 1979