Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvių tautos balsai savo jūros reikalais“

Jūros dienos komiteto propagandos komisijos leidinys Klaipėdoje, 1934.

„Lietùvių tautõs balsa sàvo jros reikalas“, Jūros dienos komiteto propagandos komisijos leidinys (Klaipėda, 1934). Jame pateikti 23 Lietuvos apskričių visuomenės organizacijų pareiškimai, remiantys Klaipėdos krašto gubernatorių Joną Navaką ir jo žygius prieš krašto vokietininkus. Leidinyje pateikti ir lietuvių organizacijų iš Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių apskričių pareiškimai – vertingi anuometinės padėties krašte liudijimai. Užfiksuotos anuomet veikusios Klaipėdos krašto lietuvių organizacijos, jų vadovų ir aktyvistų pavardės.

Martynas Purvinas