Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių švedų draugijos Klaipėdos skyrius

Lietuvių švedų draugijos dalis.

Lietùvių švèdų draugjos Klapėdos skỹrius buvo Lietuvių švedų draugijos sudėtinė dalis. Plėtojo turizmą, skatino lietuvių ir švedų kultūrinius bei kitokius mainus. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1934 VII 11 Klaipėdoje. Jame išrinkta skyriaus valdyba: V. Zubovas, J. Šimoliūnas ir Mikas Šlaža. Įkūrus Lietuvių švedų draugijos Klaipėdos skyrių intensyvėjo Klaipėdos ir Švedijos miestų kultūriniai bei kitokie mainai. 1936 III 26 Vytauto Didžiojo universitato rektorius M. Römeris Stokholmo universitete skaitė paskaitą apie Klaipėdą. 1936 lapkritį Klaipėdoje Lietuvių švedų draugijos Klaipėdos skyriaus susirinkime paskaitą skaitė Švedijos pasiuntinybės patarėjas žemės ūkio klausimais E. F. W. de Silverhjelmas. 1937 VI 06 bei 1938 VI 06 Lietuvių švedų draugijos Klaipėdos skyrius Klaipėdoje surengė švedų tautinę metinę šventę, o gruodį šventė šventosios Liucijos dieną. 1938 Lietuvių švedų draugijos Klaipėdos skyrius gavo kvietimus iš Švedijos 3 studentėms klaipėdietėms vasaroti Švedijoje. Kvietimu pasinaudota – 1938 liepą į Stokholmą vyko Klaipėdos prekybos instituto studentės. 1938 V 14 Lietuvių švedų draugijos Klaipėdos skyriaus rūpesčiu O. Stendahlis skaitė Klaipėdoje viešą paskaitą apie Stokholmo uostą ir jo laivininkystės ryšius su pasauliu. 1939 III 22 Vokietijai okupavus Klaipėdą, Lietuvių švedų draugijos Klaipėdos skyriaus veikla nutrūko.