Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviškas Darbininkas“

„Lietuwiszkas Darbininkas“, dvisavaitis laikraštis, ėjęs 1894 Bitėnuose.

„Lietùviškas Darbiniñkas“, „Lietuwiszkas Darbininkas“, dvisavaitis laikraštis, ėjęs 1894 Bitėnuose. Leido ir redagavo Martynas Jankus, pats rinkdavo korespondencijas ir rašydavo pats. Nušvietė darbininkų padėtį Mažojoje ir Dodžiojoje Lietuvoje, kitose šalyse. Spausdintas lotynišku šriftu, 500 egzempliorių tiražu. Išleista 12 numerių.

ŽE