Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lieselotte Plangger-Popp

XX a. vokiečių dailininkė grafikė.

Plangger-Popp Lieselotte (1913 V 31 Karlsfelde, Mozūrija 2002 Merane), vokiečių dailininkė grafikė. 1933–1936 mokėsi Karaliaučiaus valstybiniuose vaizduojamojo meno dirbtuvių taikomosios grafikos kursuose. Darbas Karaliaučiaus Gräfe ir Unzer leidykloje ir vėlesnė kūrybinė veikla buvo susijęs su knygų apipavidalinimu. 1938 Plangger-Popp išvyko į Hannoverį; mokėsi grafikos (medžio raižinio) pas K. Dröge; 1946 tęsė grafikos studijas Müncheno meno akademijoje; vėliau apsigyveno Pietų Tirolyje. Kūrė spalvotus medžio raižinius, piešinius plunksna. Reikšmingą Plangger-Popp kūrybos dalį sudaro medžio raižiniai Rytprūsių miestų ir Kuršių nerijos motyvais (Kuršių marios, apie 1940), t. p. šio krašto poetų kūrinių iliustracijos: H. G. Buchholzo Im Zauber der Kurischen Nehrung, Agnes Miegel Frauen von Nidden, Ostpreussen Bernsteinküste ir kita. 1982 gavo Rytprūsių kraštiečių kultūros premiją.

L: Ostpreussische Künstler in Kaliningrad. Berlin/Bonn, 1991; Albinus K. Königsberger Lexikon. Würzburg, 2002; Barfod J. Nidden. Fischerhunde, 2005.

Kristina Jokubavičienė

Iliustracija: „Autoportretas“, 1948

Iliustracija: Iliustracija Agnes Miegel knygai „Es War ein Land“