Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liepgalis, 1

Liepgaliai, Bajorgaliai, dvaras ir kaimas Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje.

Lepgalis, 1, Lepgaliai, Bajõrgaliai (vok. Löbegallen, 1938 Löbenau; rus. Tolstovo), dvaras ir kaimas Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje, 17 km į šiaurės vakarus nuo Pilkalnio, Įsros upės kairiajame krante. Minėti 1539. XVIII a. buvo svarbiausias domenas – valstybinis dvaras šiose apylinkėse, veikė pašto stotis. Liepgalio valsčiuje gyventa beveik vien lietuvininkų. Po didžiojo maro (1709–1711) Liepgalio valsčius apgyvendintas vokiečiais. 1737 iš 138 gyventojų 37 (22 %) buvo vokiečiai. Tęsiantis kolonizacijai 1744 Liepgalyje gyveno 119 vokiečių (37,6 %) ir 197 lietuvininkai (šie daugiausia buvo būrai ir trobelninkai). Atvykėliai vokiečiai buvo laukininkai, amatininkai, valstybės tarnautojai, karčemninkai. Nutiesus naujus vieškelius, Liepgalis liko šiek tiek nuošalyje. XIX a. pradžioje buvo 168 gyventojai 8 sodybose. Ten buvo karališkasis palivarkas ir valsčiaus būstinė. Liepgalyje veikė vandens ir vėjo malūnai. XIX a. viduryje domeno dvare buvo 249 gyventojai 38 sodybose. Liepgalis valdė 3086 margus ir 31 rykštę žemės, laikė 134 arklius, 166 galvijus, net 1302 avis, 117 kiaulių. Turėta pajamų iš įvairių verslų bei amatų. Veikė sava mokykla. XX a. pradžioje upės pakrantėje buvo didelė dvaro sodyba su dideliais trobesiais, didelis sodas, daržų plotai, darbininkų sodybėlės pavieškelėje. Arčiau Įsros buvo mokykla ir užeigos namai. Buvo tiltas per upę. Veikė valsčiaus įstaigos, krautuvė. 1905 buvo 193 gyventojai (kartu su Šikšnindvariu). 1905 Liepgalio pradžios mokyklą lankė Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas Albertas Puskepalaitis. Jis mena geriausiais mokiniais buvus Grigat, Damulat, Puskeppeleit ir Skatikat. Nors buvo draudžiama, mokiniai tarpusavyje slaptai kalbėdavosi lietuviškai. 1939 buvo 184 gyventojai. Sovietmečiu ir po 1991 daugelis Liepgalio pastatų ir sodybų sunaikinta. 2002 tebuvo Liepgalių likučiai.

L: Alberto Puskepalaičio atsiminimai // Lietuvos pajūris, 1982, nr. 1, p. 6.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Liepgalio (1) paštas, 1933 / Iš MLEA

Iliustracija: Liepgalio (1) užeigos namai, 2002