Mažosios Lietuvos
enciklopedija

liaudies choreografija

liaudies šokiai, rateliai, sutartinių šokiai ir žaidimai.

liáudies choreogrãfija, liaudies meno šaka, perteikianti meninius vaizdus plastiškais, ritmingais (dažniausiai muzikos lydimais) žmogaus kūno judesiais, pantomima ir vaidyba. Liaudies choreografiją sudaro: liaudies šokis, ratelis, sutartinių šokis ir žaidimas. Liaudies choreografijoje vyrauja sukimosi, pynimo, landymo ir keitimosi figūros; būdinga šokio schemos simetrija, sudėtinga kompozicija; žingsniai nesudėtingi, šuoliai paprasti, judesiai be simbolikos; yra vaidybos ir dramos elementų (mimikos, pantomimos, dialogų, veikėjų ginčų, konfliktų).

Dar skaitykite choreografija.

Iliustracija: Smalininkų jaunosios šokėjos su mokytoja Olga Paulikiene, 1938 / Iš Algio Pauliko rinkinio

Iliustracija: Vestuvinis „Skrybėlių šokis“ (Heiduka) Mato Pretorijaus graviūroje, 1698