Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lekiantieji laiškai“

„Lekantieji Laiszkai Rytprusiszkosios Konserwatywu Draugistes“, savaitraščio „Tiesos prietelius“ priedas, ėjęs 1881–1882 Priekulėje.

„Lẽkiantieji laiška“ (Lekantieji Laiszkai Rytprusiszkosios Konserwatywu Draugistes), savaitraščio Tiesos prietelius priedas, ėjęs 1881–82 Priekulėje. Leido ir redagavo Jurgis Traušys. Spausdintas gotikiniu šriftu. Išėjo 14 numerių.

Vytas Urbonas