Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lėkiai

arkleliai, gaidukai, geiveliai, ragai, žirgeliai, trobesių stogo kraigo puošmenos.

lkiai, arklẽliai, gaidùkai, geveliai, raga, žirgẽliai, trobesių stogo kraigo puošmenos. Skiriami poriniai, pavieniai ir mišrūs lėkiai. Poriniai lėkiai – sukryžiuotų stogo vėjalenčių tąsa. Tų lentų galuose pjaustytos stilizuotos arklių (dar arkleliai), paukščių, briedžių dvi galvos, žvelgiančios į priešingas puses. Tai seniausia lėkių rūšis – simboliniai namų sargai, saugoję nuo ligų, gaisrų ir kitų nelaimių, užtikrinę saugų ir laimingą gyvenimą. Senoviniuose namuose poriniai lėkiai gaubė čiukurą – vėdinimo angą stogo kraige, gal pabrėžtinai saugodami namą nuo piktųjų jėgų įsibrovimo vidun per atvirą angą. Mažosios Lietuvos įvairioms dalims būdingi skirtingo pavidalo lėkiai (labai grakštūs ilgakakliai riestasprandžiai žirgeliai pamaryje; paprastesni ir grubesni arkleliai, gaideliai bei ragai Priegliaus apylinkėse). Garsėjo pamario mišrūs lėkiai – tarp grakščių žirgelių dar įterpta iš medžio lentos drožta gėlių puokštė ar augalas (galbūt simbolinio pasaulio medžio – ikikrikščioniškosios mitologijos ženklas). Tai puošniausia Mažosios Lietuvos lėkių rūšis. Gal vėliau plito pavieniai lėkiai – stogo kraige statmenai pritvirtinta drožinėta lenta (Vakarų ir Rytų Europoje žinoma puošmena). Šiuose lėkiuose vietos meistrai išdroždavo norimus ženklus, datas, inicialus, mėgstamus ornamentus. Ši lėkių rūšis XX a. pradžioje beveik išstūmė senuosius lėkius – namų sargus, senosios Europos gyvensenos atspindžius, būdingus daugeliui tautų. Simboliniais lėkiais seniau vainikuoti visų (ar daugelio) sodybos pastatų stogai. Vėliau lėkiai liko vien kaimo gyvenamųjų namų ir klėčių kraigų puošmena (rečiau jais dailinti ir kiti ūkiniai trobesiai). Sunykusius lėkius nuolat keisdavo naujais, neretai naujo piešinio drožiniais. Pavieniai statmeni lėkiai paplito kurortų pastatuose, miestelių pastatuose, XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje tautinės architektūros ir kito stiliaus krypčių statiniuose. Lėkiai dažyti balta, rusva, žalia ar mėlyna spalvomis (kaip pastato vėjalentės). Gausūs ir puošnūs lėkiai tapo Mažosios Lietuvos liaudies architektūros būdingu požymiu. Po 1944 niokotame krašte sunaikinta daug vaizdingų lėkių, naujieji gyventojai nebeatkurdavo medinių drožinių (greitai nykstančių drėgname krašto klimate). Todėl tikrų senųjų lėkių išliko nedaug.

L: Gimbutas J. Lietuvių sodžiaus architektūra Mažojoje Lietuvoje // Mažoji Lietuva. I. New York, 1958; Butkevičius I. Kuršių Neringos žvejų gyvenamieji namai // Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 1, V., 1958, p. 180–183; Lietuvių etnografijos bruožai. V., 1964; Gimbutas J. Lietuvos kaimo trobesių puošmenys. V., 1999, p. 67–70.

Angelė Vyšniauskaitė

Martynas Purvinas

Iliustracija: Stogo žirgeliai Nidoje 1929

Iliustracija: Lėkis Nidoje, 1959

Iliustracija: Lėkis Šyšgiriuose, 1999

Iliustracija: Lėkis Gilijoje, Labguvos apskritis, XX a. pradžia / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995 (vokiškai 1911)

Iliustracija: Lėkis Nemunyne, Labguvos apskritis, XX a. pradžia / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995 (vokiškai 1911)

Iliustracija: Lėkis Gyventėje, Labguvos apskritis, XX a. pradžia / Iš Richardo Detlefzeno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995 (vokiškai 1911)

Iliustracija: Lėkis Šyškrantėje, Augusto Dėvilaičio sodyboje, 1997

Iliustracija: Lėkis Krante, 2001

Iliustracija: Lėkis Smalininkuose, 2001

Iliustracija: Lėkis Juknaičiuose, 1995

Iliustracija: Lėkis Museum budownistwa ludowego (Olsztynekas, Hohensteinas), 1999

Iliustracija: Lėkis Bundaluose, 1995

Iliustracija: Lėkis Ruguliuose, 1999

Iliustracija: Lėkis Pervalkoje, 1956 / Iš Lietuvos istorijos instituto Etnologijos rankraštyno

Iliustracija: Lėkis Pakalnėje, Šilutės apskrityje, 1956 / Iš Lietuvos istorijos instituto Etnologijos rankraštyno

Iliustracija: Lėkis Vilkmedžiuose, 1960 / Iš Lietuvos istorijos instituto Etnologijos rankraštyno

Iliustracija: Lėkis Lankupiuose, 1960 / Iš Lietuvos istorijos instituto Etnologijos rankraštyno

Iliustracija: Lėkis Dravernoje, Valterio Skverblio sodyboje, 1959 / Iš Lietuvos istorijos instituto Etnologijos rankraštyno

Iliustracija: Lėkis Svencelėje, Erikos Labinšos sodyboje, 1959 / Iš Lietuvos istorijos instituto Etnologijos rankraštyno

Iliustracija: Lėkiai (žirgeliai), 1887 / Iš Vydūno knygos „Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen“, 1932