Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lehmanno spaustuvė

Johanno Heinricho Lehmanno spaustuvė Kaukėnuose.

Lehmanno spaustùvė veikė 1872 VII 15–1898 Kaukėnuose (Pakalnės apskrityje). Įkurta Johannui Heinrichui Lehmannui nupirkus tenykštę Rudolpho Wieskės spaustuvę. Lehmanno spaustuvė buvo nedidelė, joje dirbo keli specialistai ir mokiniai. Spaustuvės skyrius 1887–1898 veikė Gastose. Spausdino Pakalnės apskrities landrato informacinį laikraštį Kreisblatt des Königl. Landrathsamts der Niederung, kuriame dalis medžiagos skelbta ir lietuvių kalba. Lehmanno spaustuvė išleido 11 protestantiškojo turinio lietuviškų knygų. Jas rengė daugiausia mokytojai Kristupas Jedinaitis, Johanas Ferdinandas Kelkis ir Martynas Lakišius. Lehmanno spaustuvė prekiavo savais ir kitų spaustuvių leidiniais, rinko Tilžės laikraščio Naujasis keleivis prenumeratą ir jį platino. Spaustuvė nupirko Benno Schmidtas. Ji J. H. Lehmanno įpėdinio firmos pavadinimu veikė iki 1908, tačiau lietuviškų leidinių nebespausdino.

Domas Kaunas