Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lėbartų radinys

II–IV amžiaus bronzinės šukos.

Lėbartų radinỹs. Po medžio šaknimis rasta seniena – mažos bronzinės šukos su ilga rankena. Jas 1893 VIII 7–1895 II 20 Hugo Scheu perdavė į Karaliaučiaus Prussia-Museum muziejų. Radinys datuotas II–IV amžiumi. Manoma, kad tai lobio dalis.

L: Bezzenberger A. Accessionen des Prussia-Museums... // Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia... (1893/95). Hf. 19, Königsberg l. Pr., 1895, S. 252; Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen. Glogau–Berlin, 1908, S. 25; Engel C. Die Kultur des Memeliandes in vorgeschichtlicher Zeit. Memel, 1931, p. 84; Lietuvos TSR archeologijos atlasas. III. V., 1977, p. 132.

Linas Tamulynas