Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lauta

senųjų prūsų notangų gyvenamas plotas viduramžių Kniautų valsčiuje Prūsijoje.

Lauta (vok. Lauthen), senųjų prūsų notangų gyvenamas plotas viduramžių Kniautų valsčiuje (vok. Kammeramt) Prūsijoje, vėlesnėje Ylavos apskrityje. Apėmė plotą palei Frišingo (aukštyn nuo Toravos) ir Bysleidos upes. 1450 paupiuose vyravo prūsų kaimai bei sodybos: Beegen minėti dar 1426 (liet. Bėgiai), Scrumbayn 1347 (liet. Rumbytai) Rumbytin, Lepart, Sausekart 1343 (vok. Sausgarten), Auklappen 1419 (Auclappen iš prūsų Aukul-ape), Cuczithen ir kita. Valsčiaus centras buvo prūsų gyvenamuose Kniautuose. Vokiečiai tada gyveno pavieniuose kaimuose valsčiaus pakraščiuose, prie Mühlhauseno, Dulsfefeno, Thomasdorfo, Smedithen bažnyčių, Frišinge, Ūdravangyje ir kitur. To meto duomenys rodo, kad ir po 200 metų kovų su kryžiuočiais bei kolonizacijos Lautoje dar vyravo prūsai.

L: Rousselle M. Die Besiedelung des Kreises Preußiisch–Eylau in der Ordenszeit // Altpreußische Forschungen. Jg. 3. H. 2. Königsberg, 1926, S. 5–44.

Martynas Purvinas