Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ylavos apskritis

Rytprūsių administracinis teritorinis vienetas.

Ylavõs apskrits (vok. Kreis Preußisch–Eylau) sudaryta 1819 IV 1 ir atitiko maždaug notangų gyventą plotą. Šiaurėje ribojosi su Karaliaučiaus (nuo 1939 Sembos), rytuose – su Vėluvos ir Friedlando (Barštyno), pietuose – su Heilsbergo, pietvakariuose – su Brunsbergo ir vakaruose – su Šventapilės apskritimis. Šios apskritys priklausė Karaliaučiaus apygardai. Ylavos apskrities teritorija yra stačiakampės formos, 50 km ilgio ir 25 km pločio. Plotas 1939 sudarė 1228,49 km2, gyveno 56 385 žmonės. 1933 buvo 49 774 gyventojai, iš jų 1979 katalikai ir 56 žydai. Nacių laikais gyventojų pagausėjo sutelkus daugiau kariuomenės Ylavos apylinkėse. Ylavos apskrityje buvo 3 miestai ir 111 seniūnijų.

1 lent. Ylavos apskrities seniūnijos (su gyventojų skaičiumi) ir kaimai 1939 metais:
Alkamiai Krypyčiai 779 Plinyčiai
Almenhausen, bažnytkaimis 298 Kriukai Pumpikiai
Apušvangis, bažnytkaimis 608 Kucyčiai 120 Ranglaukiai
Arsija Kurvingiai Rapeliai
Arvaidai Kusyčiai Resytė 804
Augama 278 Labėnai Romyčiai
Auklapiai Laidkaimis Rudyčiai 144
Auseiniai Lampašiai 167 Salidava
Bainkaimis 398 Lauta 616 Salininkai
Bajorai Levytai 397 Sėbai
Bėgiai Liepenikiai 195 Sendvaris 517
Bekarčiai 129 Livena Skalutyčiai
Beržlaukiai Lūšiai 149 Sklodyčiai
Burnėnai Maryčiai 225 Skrumbainiai
Daubenikiai 243 Masutyčiai 359 Smedyčiai, bažnytkaimis 507
Didieji Sauskarčiai 284 Mažieji Sauskarčiai 274 Snokainiai 219
Dikšiai, bažnytkaimis 222 Modynai Sodėnai
Dinga Dollstädt, bažnytkaimis 296 Mühlhausen, bažnytkaimis 939 Strobainiai 181
Frišingas Mulvyčiai 325 Struvė
Galindai Naikiai 150 Tautenyčiai 213
Gerkiai Naunynai 204 Torava, bažnytkaimis 786
Gesava, bažnytkaimis 1976 Pakarava 231 Trintkaimis 200
Glabūnai Panytis Ūdravangis, bažnytkaimis 1616
Glavotynai 248 Pantenava Vaigava
Ylava 7485 Parškaimiai 264 Vakaras 249
Jurlaukiai Paslūšija 235 Valkaimis
Kavernai 286 Pasmaliai 329 Vangenikai 207
Kesyčiai Pasmariai Varškaičiai 321
Kiliai Patoliai Vėtrakaimis 195
Klausijai 84 Penkiai Vilkasiai
Kniautai Perkuikiai Vormiai
Kreuzburg, bažnytkaimis 2007 Pilsėdžiai Vursynai
2 lent. Sovietų valdomos Ylavos apskrities dalies bažnytkaimiai:
Almenhausen vok. Almenhausen rus. Kaštanovo
Apušvangis  vok. Abschwangen rus. Tišino
Dikšiai vok. (Groß) Dexen rus. Nagornoje
Dollstädt  vok. Dollstädt rus. Krasnoznamenskoje
Gesava vok. Jesau rus. Južnyj
Ylava vok. Pr. Eylau rus. Bagrationovsk
Kreuzburg  vok. Kreuzburg rus. Slavskoje
Mühlhausen vok. Mühlhausen rus. Gvardeiskoje
Smedyčiai vok. Schmoditten rus. Riabinovka
Torava vok. Tharau rus. Vladimirovo
Ūdravangis  vok. Uderwangen rus. Čechovo

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Ylavos apskrities šiaurinė dalis