Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laurencijus Bliumenau

Laurentius Blumenau, XV a. Prūsijos istorikas, diplomatas.

Laureñcijus Bliumenáu (lot. Laurentius Blumenau) apie 1415Dancige 1484 XII 25prie Grenoblio (Prancūzija), Prūsijos istorikas, diplomatas. Teisės daktaras (1447). Prūsas. 1434–1437 studijavo Leipcigo, 1444–1447 Bolonijos (Italija) universitetuose. Kryžiuočių ordino valstybėje buvo ekonomikos reikalų valdytojas, didžiojo magistro rūmų teisininkas. Atstovavo Ordinui Romoje: dirbo popiežiaus rūmų viceprokuratoriumi ir Romos kurijos tribunolo teisėju. Nuo 1449 Varmės vyskupijos kapitulos Prūsijoje kanauninkas. 1456 pasitraukė iš tarnybos dėl kovų tarp Prūsijos miestų sąjungos ir Ordino. Parašė Historia de ordine Theutonicorum cruciferorum [Teutonų kryžiuočių ordino istorija]; M. Toeppenas parengė spaudai ir paskelbė šį Laurencijaus Bliumenau kūrinį leidinyje Scriptores rerum Prussicarum (1870, t. 4). Laurencijus Bliumenau pateikė vertingų žinių ir apie senovės prūsus. Laikomas prūsų pirmuoju humanistu.

Dar skaitykite Laurencijaus Bliumenau kronika.

Vytautas Raudeliūnas