Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laurencijaus Bliumenau kronika

vėlyvas Ordino kronikininkų kūrinys, parašytas 1456–1457

Laureñcijaus Bliumenáu krònika, Vokiečių (Kryžiuočių) ordino istorija. Tai vėlyvas Ordino kronikininkų kūrinys, parašytas 1456–1457. Aprašoma Prūsijos istorija nuo seniausių laikų iki 1449. Pridėtas nebaigtas ir nekonkrečiai išdėstytas XV a. 6 dešimtmečio įvykių aptarimas. Sukompiliuotos Petro Dusburgiečio (ar Mikalojaus Jeroschino), Jono Posilgiečio kronikų santraukos, senesniosios didžiųjų magistrų kronikos, kažkurio šaltinio, bent iš dalies sutampančio su Sembos kanauninko santrauka, žinios. Kompiliacija atlikta nesuderinus chronologijos, gausu pseudohumanistinių išvedžiojimų. Laurencijaus Bliuemenau kronika nėra informatyvus šaltinis. Kronika parodo Vokiečių ordino vadovybės (pirmiausia didžiųjų magistrų) požiūrį į Prūsijos istorinę praeitį per Trylikametį karą (1454–1466).

Edvardas Gudavičius