Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lauksargių pradinė mokykla

XIX a. pradžioje–XX a. I pusėje veikusi mokykla.

Laũksargių pradnė mokyklà, įkurta XIX a. pradžioje. Po kelių dešimtmečių buvo jau dviejų klasių. 1911 mokytojavo Karalienės mokytojų seminarijos 1882 laidos absolventas Christophas Heinrichas Ennulaitis ir 1908 ją baigęs Erichas Guttowsky. 12 metų Lauksargiuose mokytojavo vadovėlio Tikybos knygelės (1937) autorius Jonas Bicka, jis čia įsteigė vertingą kraštotyros muziejų bei kartu su F. Tumosu išleido knygų 50 gražiausių Mažosios Lietuvos padavimų (1938; II laida 2001). IV dešimtmetį mokyklai vadovavo H. Rosenfeldas, ji įkurdinta 2 mūriniuose pastatuose. 1929 mokėsi 62 moksleiviai – 11 lietuvininkų, 51vvokietis. Dėstyta vokiečių kalba. 1936 mokyklą lankė 92 vaikai, iš jų – 53 mergaitės, 39 berniukai, pagal tikybą – 62 evangelikai liuteronai, 30 katalikų. Veikė dar privati lietuviška pradinė mokykla. Joje įvairiu laiku dirbo J. Vasiliauskas, Gailius, Mejeris, Kairytė, Mackevičius. 1937 mokėsi 51, 1938 – 60 moksleivių; iš jų 35 gimę Klaipėdos krašte (tarp jų 3 vokiečių tautybės), likusieji 25 – Didžiojoje Lietuvoje; 8 šeimose kalbėjosi lietuviškai ir vokiškai.

Albertas Juška