Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lauksargių parapijos upės, gyvenvietės ir piliakalniai

Lauksargių parapijos upių, gyvenviečių ir piliakalnių vardai.

Laũksargių parãpijos ùpės, gyvénvietės ir pliakalniai. Upės. Per parapiją teka: Gilanda, Oplankio ežero intakas, minimas 1576 Gilande; Meldiklaukė 6 km, Jūros dešinysis intakas; Vilkos aukštupys, Gegės dešinysis intakas, 34 km ilgio. Gyvenvietės (skliausteliuose vietovardžio kilmė): Aukštvilkiai (: aukštas „arčiau versmių“ ir upėvardis Vilka); Gilandžiai (: upėvardis Gilanda); Greižėnai (: plg. liet. greižioti „gręžioti“); Griežpelkiai (: liet. griežė „griežlė“, pavardė Griežė); Kalėnai (: prūsų asmenvardis Cale, Kalis „šamas“); Kamščiai (: pavardė Kamštis), arba Kampspavilkiai (: kampas + Pavilkiai); Kreivėnai (: upėvardis Kreivė); Krigždėnai (: liet. krigždėti); Lauksargiai (: lauksargis); Meldiklaukiai (: upėvardis Meldiklaukė); Nemeiliai (: prūsų pavardė Nemeile); Oplankis (: plg. Oplankė, upė); Svirintai (: svirti „žemyn linkti“, plg. dar Svir-gaudas, prūsų Swirgaude); Traksėdžiai (: pavardė Traksėdys); Žilučiai (: pavardė Žilutis). Iš 16 sodybviečių 6 vardai yra vandenvardinės, 7 – asmenvardinės ir 3 – įvairios kilmės. Kai kuriuose asmenvardinės kilmės pavadinimuose atsispindi dar skalvių paveldas, kaip Greižėnai (minimi 1395 Greiseen), Kalėnai, Meldiklaukiai ir Nemeiliai. Lauksargių parapijoje minėtini piliakalniai: Aukštvilkių, Gilandžių, Greižėnų, Kamščių, Kalėnų Sargokalnis ir Kreivėnų.

Vilius Pėteraitis