Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lauko teatras

vaidinimai atviroje erdvėje: gatvėse, parkuose, aikštėse, kiemuose ar gamtoje.

laũko teãtras. Vaidinimai rengiami atviroje erdvėje: gatvėse, parkuose, aikštėse, kiemuose ar gamtoje. (1895–1935) rengdavo vaidinimus Jokūbynėje, prie lietuviško namelio; dažniausiai vaidino Vydūno pjeses. Vaidinimai tęsdavosi kelias dienas: rytą prie Jokūbynės lietuvių namo iškeldavo vėliavas, o vėliau prasidėdavo žygis į Rambyno kalną. Nuo XIX a. pabaigos Vydūnas su savo žmonėmis dalyvaudavo Joninių šventėje, kur prie aukuro ant kalno būdavo rengiami pasilaigymai (teatralizuoti šokiai), vaidinama, giedama. Panašius vaidinimus rengdavo ir „Birutės“ draugija. Visų vaidinimų vadovas buvo Vydūnas. Nuo 1990 lauko vaidinimai rengiami Rusnės etnografinėje sodyboje-muziejuje. Rusnės teatras (vadovė Virginija Grajauskienė) kiekvieną vasarą sukviečia aplinkinių miestelių vaidintojus ir rengia festivalius.

Petras Bielskis