Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laugalių (4) senelių ir našlaičių prieglauda

„Sandoros“ įkurta ir išlaikyta prieglauda.

Laugali (4) senẽlių ir našláičių preglauda. Tarpukariu labdarybės ir kultūros draugija „Sandora“ išlaikė prieglaudas Plikiuose (1926–1934) ir Tauragės dvare. 1929–1936 abiejose apgyvendinta apie 60 asmenų. 1933 Laugaliuose už 52 000 Lt įsigytas 85 ha ūkis ir į jo pastatus perkelti Plikių prieglaudos gyventojai. 1935 Lietuvos Respublikos vyriausybei nutarus Tauragės dvare įkurdinti Žemaičių kunigaikščio Butigeidžio VII pulko karius, tenykštei prieglaudai t. p. nurodyta keltis į Laugalius. Tada Sandora apsisprendė statyti naują didelę prieglaudą (nupirkto ūkio senuosius trobesius ką tik buvo nusiaubęs gaisras). Triaukštis statinys su papildomomis patalpomis stoginėje išmūrytas per 1 metus – 1935 XI 10 iškilmingai pašventintas. Įrengta 70 kambarių gyventojams ir administracijai, patogi virtuvė, skalbykla, pamaldų salė. 1936 vedėju paskirtas Frydrichas Megnis. Naujojoje prieglaudoje apgyvendinti visi paramos reikalingi Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų tikybos invalidai, seneliai, našlaičiai vaikai; jų būta iki 100. Imtas nedidelis mokestis, beturčiai jo nemokėjo. Prieglauda tebedirba, dabar joje apgyvendinti seneliai, kuriems reikalinga globa.

Albertas Juška

Iliustracija: Laugalių prieglauda, iki 1944 / Iš Danutės Valentukevičienės rinkinio