Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laugalių (4) pradinė mokykla

vienaklasė mokykla, veikusi nuo 1855 (ar 1800) iki XX a. vidurio.

Laugali (4) pradnė mokyklà, atidaryta 1855 (ar 1800). 1902 įsikūrė naujame pastate. Vienos klasės. 1929 jos darbą tikrinęs Tauragės mokytojų seminarijos direktorius Mečislovas Mačernis akte užrašė: lanko 15 vaikų, iš jų 11 lietuvių, 4 vokiečių tautybės. Dėstyta vokiečių kalba. 1936 mokėsi jau 57 moksleiviai, tuokart dėstyta lietuvių kalba. Po Antrojo pasaulinio karo uždaryta – vaikai lankė gretimas Gargždų bei Goberiškių pradines mokyklas. Laugalių pradinės mokyklos pastate 2002 veikė mirusiųjų šarvojimo salė.

Albertas Juška