Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lateinerberg

senovės prūsų piliakalnis Šventapilės apskrityje.

Lateinerberg, senovės prūsų piliakalnis Šventapilės apskrityje, 7 km į rytus nuo Šventapilės, Jarftos upės kairiajame krante. Ten XIII a. gyveno prūsų didikas Gedūnas, dalyvavęs pasirašant Christburgo taikos sutartį. Senasis pilies vietovardis Plettinenberg (iš jo Lettinenberg bei Lateinerberg). Gretima pakiluma Jarftos slėnyje vadinta Kirchberg. Tai senoji prūsų kulto vieta, vėliau ten kryžiuočiai pastatė savo bažnytėlę. XV a. ten veikė Šventapilės augustinų vienuolynas, prieglauda (iš to slėnio miško vardas Hospitalwald – Ligoninės miškas). Dar Grünwalde, Grünwaldės piliakalnis.

L: Jenkner G. 700 Jahre Heiligenbeil. 1301–2001. Leer, 2001, S. 227–228.

Martynas Purvinas