Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gedūnas

XIII a. Medinavos didžiūnas Semboje.

Gednas (vok. Gedune), XIII a. Medinavos didžiūnas Semboje. XIII a. 5 dešimtmečio II pusėje–6 dešimtmečio pradžioje Kryžiuočių ordinui puolant Sembą, perėjo į vokiečių pusę, gavo žemių Varmėje. Čia 1254–1255 sandūroje Čekijos karaliui Přemyslui II Otakarui, kuris buvo atvykęs talkinti ordinui, suteikė svarbių žinių apie sembų gynybinį pajėgumą. Karalius jomis pasinaudojo 1255 pradžioje užkariaudamas Sembą. Už paslaugą jis davė Gedūnui vėliavėlių, kuriomis šis turėjo pažymėti savo giminaičių sodybas, kad čekų ir kryžiuočių kariuomenė jų nepultų. Gedūnui nesuspėjus to padaryti, jo giminaičiai žuvo.

Edvardas Gudavičius