Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lanktis

įrenginys namie suverptiems siūlams persukti

lañktis, įrenginys namie suverptiems siūlams persukti. Su lankčiu nuvydavo siūlus nuo kamuolio ar nuo verpimo ratelio šeivos. Krašte naudoti įvairūs lankčiai – paprastesni (panašūs į žemaitiškus lankčius), sudėtingesnės konstrukcijos su apvijų skaičiavimo įtaisu (žinoti ir Paprūsėje), Būta dailių įvairiai patobulintų lankčių tekintomis dekoruotomis dalimis. Su kitokios konstrukcijos lankčiais vijo siūlus nuo gijos į kamuolius. Dar verpimas.

Martin Tydecks

Iliustracija: Lanktis Viešvilės mokyklos muziejuje, 2002

Iliustracija: Lanktis Viešvilės mokyklos muziejuje, 2002

Iliustracija: Sudėtingesnės konstrukcijos lanktis Remigijaus Pauliko rinkinyje, 2002

Iliustracija: Sudėtingesnės konstrukcijos lanktis Remigijaus Pauliko rinkinyje, 2002