Mažosios Lietuvos
enciklopedija

landveras

atsargos kareivių šaukimas į tarnybą, atsargos daliniai.

lándveras (vok. Landwehr – šalies gynimas), atsargos kareivių šaukimas į tarnybą, atsargos daliniai. Pirmą kartą 1andveras kurtas 1809 Austrijoje. 1813 III 17 Friedricho Wilhelmo III įsakymu dėl karų su Napoleonu landveras pradėtas kurti Prūsijoje. Karalius Rytprūsių gubernatoriumi kovo 19 paskyrė grafą Aleksandrą Dohną. Karo gubernatoriaus vietą vėliau perėmė generolas Erhardas von Massenbachas. Balandžio pabaigoje landveras jau baigtas formuoti. Vien Karaliaučiuje stojo apie 2000 savanorių. Mieste surinkta 1356 1andvero vyrų. Siekiant sutvirtinti kariuomenę, Prūsijoje iš viso pašaukta apie 12 tūkst. vyrų. 1860 kariuomenės reformos landverą atskyrė nuo reguliariosios kariuomenės. Po 1871 1andveras apėmė visas Prūsijos žemes. Prūsijoje 1andveras dalytas į 2 grupes: pirmajai priklausė baigę tarnybą vyrai (30–35 metų); antrajai – vyrai, baigę karinę tarnybą 1andvere ir priklausantys landšturmui (35–39 metų). Iš pirmosios grupės per karą formuoti rezerviniai daliniai, antrosios grupės landveras maišytas su kitais daliniais. Landveras veikė iki Pirmojo pasaulinio karo ir jo pradžioje.

Dar skaitykite lietuvininkai kariuomenėje.

L: Encyklopedja wojskowa. T. IV. Warszawa, 1934; LE; Schmidtke M. Königsberg in Preußen. 1997.