Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lampsėdžiai

Dvyliai, kaimas ir seniūnija Gumbinės apskrityje, Jučių parapijoje ir valsčiuje.

Lampsėdžiai, Dvyliai (vok. Lampseden, Lampszeden, 1938 Lampshagen, rus. Karavajevo), kaimas ir seniūnija Gumbinės apskrityje, Jučių parapijoje ir valsčiuje, 15 km į vakarus nuo Gumbinės, 2 km į vakarus nuo Jučių, Unguros upės kairiajame krante. 0,5 km į vakarus nuo Lampsėdžių, Unguros intako slėnyje – piliakalnis (vok. Schloßberg), Jučių bažnytkaimio valdose. Minėti 1539 Laumespeta, 1555 Laumessiesta, 1564 Lammasitta. XVIII a. šiose apylinkėse lankėsi studentas Immanuelis Kantas, kai dirbo privačiu mokytoju gretimuose Jučiuose. XX a. pradžioje buvo kelių įvairaus dydžio sodybų kupetinis kaimas kalvose ties Unguros kairiuoju intaku. 0,8 km šiauriau XIX a. nutiestas Karaliaučiaus–Eitkūnų geležinkelis. 1939 buvo 43 gyventojai. Sovietmečiu sunaikinti – 1994 nieko nebuvo. Vietovardis sietinas su liet. lauma „įlinkimas, duobė“, arba lama(s) „loma, įlinkimas“ + sėdis „nausėdas“.

Dar skaitykite Jučių piliakalnis.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas