Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Laisvas žodis“

„Laisvės žodis“, dvisavaitinis politinis ir visuomeninis laikraštis.

„Lasvas žõdis“, „Lasvės žõdis“, dvisavaitinis politinis ir visuomeninis laikraštis, leistas 1929 Karaliaučiuje (I nr.), Tilžėje (II–IV nr.) ir Berlyne (V–XVI numeriai). Leidinyje buvo 8 puslapiai, paskutinieji 6 numeriai išėjo sudvejinti – 3 sąsiuviniais. Laikraštyje nemažai vietos skirta Klaipėdos krašto problemoms, griežtai pasisakyta prieš tautininkų vykdomą vidaus ir užsienio politiką, tuometinės Lietuvos Respublikos vadovus, ypač Antaną Smetoną ir Augustiną Voldemarą. Leido ir redagavo Pranas Balutis. Išėjo 16 numerių.

Vytas Urbonas