Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Laiškelis apie Evangelijos praplatinimą tarp pagonių“

religinio turinio leidinys, išėjęs 1887 Priekulėje.

„Laiškẽlis apiẽ Evangèlijos praplãtinimą tap pagónių“, religinio turinio leidinys, išėjęs 1887 Priekulėje. Leido ir redagavo Jurgis Traušys. Pasirodė pirmas numeris (nr. 1/2).

Vytas Urbonas