Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laima Meščeriakova-Drazdauskaitė

ekonomistė, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės veikėja.

Meščeriakovà-Drazdauskáitė Laima 1948 VI 22 Prienuose, ekonomistė, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės veikėja. Anksti mirus tėvams nuo 1959 gyveno pas seserį Tadžikistane. 1968–2001 dirbo ir mokėsi Vladivostoke (Rusija). 1986 baigė Maskvos aukštosios profsąjungų judėjimo mokyklos Ekonomikos fakultetą, dėstė ekonomiką Vladivostoko politechnikume. 1995 įsteigė Vladivostoko lietuvių kultūros organizaciją Gintaro krantas ir jai vadovavo iki 2001. Nuo 2001 Kaliningrado verslo kolegijos dėstytoja. Nuo 2004 Karaliaučiaus miesto L.Rėzos lietuvių kultūros draugijos pirmininkė, Kaliningrado srities regioninės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos valdybos narė. Vadovauja savišvietos kursams Nepamirškime Lietuvos ir gimtosios kalbos, dalyvauja lietuvių ansambliuose: vokaliniame moterų Gabija ir choreografiniame Vainikėlis (2005 pačios įkurtame).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Laima Meščeriakova-Drazdauskaitė, 2004