Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kuršių nerijos legendos

Kuršių nerijos gyventojų tautosakos problema.

Kušių nerijõs legeñdos. Vyravo nuomonė, kad nerijos gyventojai beveik neturėjo tautosakos. Adalbertas Bezzenbergeris tvirtino, esą taip buvę dėl skurdžios gamtos ir sunkaus, vargingo žvejų gyvenimo; P. Schmidtas aiškino tai žvejų izoliuotumu. Paulius Mittmannas tai siejo su religinių įsitikinimų puritoniškumu – dainuoti pasaulietines dainas, sekti pasakas, šokti ir žaisti buvo laikoma didele nuodėme. Vis dėlto užrašyta keliasdešimt įvairių pasakų ir legendų. Buvęs Kuršių nerijos muziejaus vedėjas Henris Fuchsas surinko ir paskelbė 24 legendas. Keletą Kuršių nerijos legendų ir dainų paskelbė Juozas Pronskus knygoje Lietuvos Sahara.

L: Fuchs H. Die Bewohner der Kurischen Nehrung... Oldenburg, 1971; Nimtz-Wendlandt W. Die Nehringer. Marburg, 1986.