Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kunkių knygynai

Anso ir Jono Anso Kunkių knygynai.

Kunki knygýnai. Anso Kunkio (Kuhnkies, apie 1851 1916 V 13) knygynas veikė Klaipėdoje apie 1885–prieš 1916. Iš A. Kunkio patalpas savo spaustuvei nuomojo Martynas Jankus. Nuo 1901(?) prisidėjo ir E. Jokūbaitytė. Kunkių knygynas prekiavo įvairaus pobūdžio religine, pasaulietine literatūra ir kalendoriais lietuvių kalba. E. Jokūbaitytė palaikė ryšius su lietuvių tautiniu sąjūdžiu. 1901 platino draugijos Lietuvaičių šviesa visuomenei paaukotą elementorių. Nebeveikiantis Kunkių knygynas iš prekybos įstaigų sąrašo Klaipėdos teismo oficialiai išbrauktas 1925. Jonas Ansas Kunkis jaunesnysis (Hans Kuhnkies) prieš 1916–1925 turėjo savo knygyną. Nuolat prekiavo lietuviškomis knygomis, skirtomis Mažajai Lietuvai. 1919 išleido turimų lituanistinių spaudinių katalogą Deutsche Literatur über Litauen [Vokiečių literatūra apie Lietuvą]: 55 knygos, 8 žemėlapiai, 2 periodiniai leidiniai. Dalis jų (11) išspausdinta lietuvių arba lietuvių ir vokiečių kalbomis. 1919 iš Spaudos draugijos įsigijo ir pardavė 200 egzempliorių Prūsų lietuvių balso kalendrų, pardavinėjo Prūsų lietuvių balsą. Spaudos draugijos pavedimu nemokamai platino (1921) 30 egzempliorių Rytojaus. Kunkių knygynai išleido daug atvirukų lietuviška tematika su užrašais lietuvių ir vokiečių kalbomis. 1925 J. A. Kunkis bankrutavo.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai. K., 1992, p. 114–115.

Jurgis Reisgys