Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kumečiai

samdyti dvarų darbininkai, gyvenę su šeimomis dažniausiai specialiai skirtame pastate – kumetyne.

kùmečiai, samdyti dvarų darbininkai, gyvenę su šeimomis dažniausiai specialiai skirtame pastate – kumetyne. Viena samdinių kategorijų. Mažojoje Lietuvoje kumečiai. (vok. Kumetter) buvo lietuvininkai, valstybiniuose dvaruose paprastai 6 dienas per savaitę pėsti ėjo lažą, už menką atlyginimą dirbo kitus darbus. Kumečių padaugėjo vykstant XVIII a. I pusės vokiečių kolonizacijai, kai dalis lietuvių ūkininkų buvo iškeldinti iš savo ūkių ir paversti samdiniais – vadinamaisiais laisvaisiais žmonėmis (vok. Losleute). XVIII a. pabaigoje Prūsijos karaliui domenus pradėjus plačiau nuomoti ir pardavinėti vokiečiams junkeriams bei bajorams, daugelis kumečių kaip ir kiti žemės ūkio darbininkai turėjo jiems paklusti. Dėl savo socialinės ir teisinės padėties jie nutausdavo greičiau nei kiti lietuvininkų sluoksniai, ypač po baudžiavos panaikinimo (1807).

L: Kern A. Beiträge zur Agrargeschichte Ostpreussens // Forschungen zurBrandenburgischen und Preussischen Geschichte. Leipzig, 1901. Bd. 14; Кнапп Г. Ф. Освобождение крестьян и происхождение сельскохозяйственных рабочих в старых провинциях прусской монархии. Санкт Петербург, 1900; Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII а. V., 1989, р. 94–99.

Algirdas Matulevičius