Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kultūrferbandas, 2

Kulturverband der Deutschen Litauens, užsienyje gyvenančių vokiečių instituto padalinys Lietuvoje.

Kultrferbandas, 2, Kulturverband der Deutschen Litauens (Lietuvos vokiečių kultūros sąjunga), užsienyje gyvenančių vokiečių instituto (vok. DAI) padalinys Lietuvoje. 1924 įkurtas Kaune, veikė iki 1940. Vienijo visos Lietuvos, išskyrus Klaipėdos kraštą, vokiečius. Tarp jų buvo išeivių iš Rytprūsių, įvairiai susijusių su Mažąja Lietuva.

L: Arbušauskaitė A. Gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos... Klaipėda, 2002.