Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kulėšai

kaimas Šilutės apskrityje, Verdainės parapijoje, Jonaičių valsčiuje.

Kulėša (vok. Kolletzischken, vėliau Kolleschen), kaimas Šilutės apskrityje, Verdainės parapijoje, Jonaičių valsčiuje, Mažosios Lietuvos pasienyje, ties Šilutės–Žemaičių Naumiesčio plentu, 12 km į rytus nuo Šilutės. XX a. pradžioje buvo siaurojo geležinkelio iš Šilutės galutinė stotelė. Ten apylinkių laukininkai kraudavo į vagonus išaugintus bekonus, pieną ir kita, gabendavo juos į Šilutę ir toliau. Gyveno Pauleit, Gerullis, Megies, Fujus, Urbas ir kiti lietuviškomis pavardėmis. Buvo muitinė, žandaro namas, užeiga ir kita paplentėje, 1 km į pietus – 10 sodybų kaimas. Veikė atsargos kareivių draugija, 1912 išspausdino šventės programą: ...Artistai, daineninkai ir šokejei pakveste iš Diedžiesies Lietovos. 1913 pradėjo važinėti traukiniai (trukai) 4 kartus per dieną į Šilokarčemą ir atgal (sekmadieniais – 5 kartus, kad į bažnyčią suspėtų žmonės). 1905 buvo 96 gyventojai. 1925 buvo 108 gyventojai, valdė 141 ha žemės. Buvo veiklus šaulių būrys, turėjo chorą, ruošė renginius. Gležinkelis bei daugybė pasienio įstaigų sovietmečiu sunaikinta. Daug senųjų pastatų nevykusiai perdirbta ar nugriauta. Vietovardis kilęs iš pavardės Kulešas, Kuleša (: liet. < slav. kuliešas – šlubas). Dar skaitykite Kulėšų pradžios mokykla.

Martynas Purvinas

Algirdas Žemaitaitis