Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kulėšų pradžios mokykla

Kulėšuose nuo 1825 veikusi mokykla.

Kulėšų pradžios mokykla, įsteigta 1825, buvo vienakomplektė. 1911 čia mokytojavo Kristupas Stašiulis, Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis. Po 1910 (gal per Pirmąjį pasaulinį karą) sujungta su gretimo Tūmelių kaimo mokykla.

Albertas Juška