Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kropynos

kaimas ir seniūnija Semboje, Paustininkų parapijoje, Damaravos valsčiuje.

Kropynos (vok. Cropiens, Kropiens; rus. Gajevo), kaimas ir seniūnija Semboje, Paustininkų parapijoje, Damaravos valsčiuje, 27 km į šiaurės rytus nuo Karaliaučiaus miesto centro, 12 km į pietryčius nuo Žiokų, 4 km į rytus nuo Damaravos, Erinos upelio dešiniajame krante. Seniausi žinomi Kropynų gyventojai XIII a. buvo 7 prūsai (tarp jų Petir, Naglande, Lastiko). Vėliau Kropynose įsteigta užeiga. 1405 minėta Kropino. Seniūnijoje su Erinos, Kingyčių dvarais ir Pastelių nausėdija 1939 buvo 539 gyventojai. Kompaktiško gatvinio kaimo abipus vieškelio pietinėje pusėje buvo 6 didelės sodybos, o šiaurinėje – 6 mažos sodybėlės. Kropynose 1880 gimė ir jaunystę praleido žymus lietuvių kilmės dailininkas Pranas Domšaitis. Jo giminė Otto Domšaitis (Domscheit) iki 1944 buvo paskutinis Kropynų karčemninkas. Lietuvių kilmės gyventojų Kropynose buvo ir daugiau, tai (skliausteliuose jų oficialioji pavardė): Barčas (: Bartsch), Danaitis (: Dannat), Grūdė (: Grode), Kiliuvaitis (: Killeweit), Leksutis (: Lexutt), Šakolaitis (: Schakulat), Tūliavaitis (: Thuleweit), Visikaitis (: Wissigkeit). Kad prūsų Kropynose irgi būta, liudija tokios pavardės kaip: Banik, Glaubit, Görke ir kitos. Sovietmečiu Kropynos labai suniokotos. Vietovardis kilęs iš prūsų asmenvardžio Kropin-, plg. dar prūsų pavardę Krop-il, Crop-olin ir liet. Krop-atis.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Kropynos. Būdingas Sembos lietuvininkų gyvenamasis namas, 2002

Iliustracija: Kropynos. Kaimo medžiai, primenantys Praną Domšaitį, 2002

Iliustracija: Grodės dvaras Kropynose, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo