Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Reisgys

XIX–XX a. ūkininkas.

Reisgỹs Kristupas 1888Biržininkuose 1963Dreižiuose, ūkininkas. Martino Reisgio vyresniojo sūnus, Martyno Reisgio jaunesniojo brolis. Vedė Dreižių ūkininko Labrenco dukterį Mariją Labrencaitę (1888–1967). Dalyvavo santariečių veikloje, su vaikais giedojo bažnyčios chore. 1944 šeima traukėsi iki Gastų, grįžo doroti derliaus, spalį vėl evakavosi, bet atkirto frontas. Kartu grįžo kaimynai Vilkai, Matukienė, Zemturis (vėliau išvežė į Sibirą), Skystimas, Kavoliai. Užaugino 6 vaikus: Anną Palionienę (g. 1921, gyvena JAV), Evą Vanagienę (g. 1922, mirusi), Mariją Klimavičienę (g. 1924, agronomė, nuo 1959 gyvena Rusnėje) Madlynę Brinkienę (g. 1927, mirusi), Eleną (Lenę) Urbonavičienę (g. 1929, mokytoja, gyvena Šilutėje), Martyną (1932–2000). Reisgys palaidotas Elniškės kapinėse.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Kristupas Reisgys, apie 1938 / Iš Elenos Reisgytės-Urbonavičienės šeimos albumo

Iliustracija: Reisgių šeima: Madlyna, motina Marija Labrencaitė-Reisgienė, Martynas, Elena, tėvas Kristupas Reisgys, Marija, antroje eilėje – Anna ir Ieva, apie 1933 / Iš Elenos Reisgytės-Urbonavičienės šeimos albumo

Iliustracija: Labrencai, apie 1918 / Iš Elenos Reisgytės-Urbonavičienės šeimos albumo

Iliustracija: Kristupas Reisgys (sėdi iš dešinės trečias) su dukromis: Ieva – antroje eilėje antra, Anna – ketvirta ir Marija – septinta bei Dreižių kaimo santariečiais, apie 1936 / Iš Elenos Reisgytės-Urbonavičienės šeimos albumo

Iliustracija: Kristupo ir Marijos Reisgių sodyba Dreižiuose, 1992 / Iš Elenos Reisgytės-Urbonavičienės šeimos albumo

Iliustracija: Kristupo Reisgio sūnaus Martyno išlydėtuvės į sovietų kariuomenę: Vilius Reisgys, Jonas Brinkys, Madlyna Brinkienė, Elena Reisgytė (Urbonavičienė), Kristupas Reisgys, Martynas Reisgys, Marija Reisgienė, Marija Klimavičienė su dukrele ant rankų ir sūneliu Broniumi, Bronius Klimavičius Dreižiuose, 1954 / Iš Elenos Reisgytės-Urbonavičienės šeimos albumo

Iliustracija: Kristupo dukra Ieva Vanagienė su vyru, 1940 / Iš Elenos Reisgytės-Urbonavičienės šeimos albumo

Iliustracija: Kristupo duktė Madlyna, jos vyras Jonas Brinkys, vaikai: Ina, Gintaras ir Albertas, apie 1966 / Iš Elenos Reisgytės-Urbonavičienės šeimos albumo

Iliustracija: Marija Reisgytė-Klimavičienė su vaikaite Ainute, 2004

Iliustracija: Elena Reisgytė-Urbonavičienė su vyru Klemensu, 2004

Iliustracija: Anna Reisgytė-Palionienė (dešinėje), duktė Marytė ir jos vyras Laris Heglandas bei sūnus Tormas, 2002 / Iš Elenos Reisgytės-Urbonavičienės šeimos albumo