Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Pocas

ūkininkas, XX a. pradžios Klaipėdos krašto politikas.

Põcas Kristupas, ūkininkas iš Veržininkų kaimo (Pagėgių aps.), XX a. pradžios Klaipėdos krašto politikas, viršaitis. Per 1935 rinkimus į V krašto seimelį paskirtas Galsdonų rinkiminės apylinkės Rinkimų komisijos pirmininku, kandidatavo į seimelį.

Algirdas Antanas Gliožaitis