Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Plonaitis

XX a. visuomenės veikėjas.

Plonaitis Kristupas 1905 II 16Žiaukose (Klaipėdos aps.) 1980 III 15 Švedijoje, visuomenės veikėjas. 1922 pradėjo dirbti Tautiniame lietuvių banke Klaipėdoje. Dalyvavo jūros skautų veikloje. Rengiantis 1923 Klaipėdos krašto sukilimui, ėjo slaptas pareigas Palangos, Kretingos, Gargždų apylinkėse. Jo žinioje buvo slaptas ginklų sandėlis Kalotės malūne. 1939 naciams užėmus Klaipėdos kraštą, Plonaitis persikėlė į Didžiąją Lietuvą. Sovietams ją okupavus, grįžo į Klaipėdą, vėliau išvyko į Švediją. Bandė Švedijos kalnuose paslėpti lietuvių pabėgėlius, kuriuos po Antrojo pasaulinio karo reikalavo išduoti sovietai. Plonaičių sodyboje Švedijoje rinkdavosi ten gyvenę lietuviai.

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Kristupas Plonaitis Göteborge (Švedija), 1955 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Kristupo Plonaičio (stovi kairėje) šeima: žmona Brita Kustru (1907–1980), sūnus Jurgis ir dukra Eva (sėdi), apie 1957 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Eva, 1958 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Kristupas Plonaitis jachtoje „Falken“ („Sakalas“) išplaukęs iš Larviko uosto Švedijoje, 1963 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Kristupas Plonaitis Skagerake, 1963 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Prie Kristupo ir Britos Plonaičių kapo: dukra Eva (viduryje), bičiuliai, gyvenantys Göteborge (iš dešinės ketvirtas – R. Binderis, penktas – Z. Kalvaitis), bei Lietuvos jachtos „Dailė“ įgula, 1988 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: „Gulbės“ įgula: Fričius Buntinas, Jurgis Plonaitis, Kristupas Plonaitis, jachtos savininkas, vaistininkas Kazys Mažonas ir neatpažintas asmuo Klaipėdos uoste / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Jachta „Gulbė“, apie 1935 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo