Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Kukaitis

XIX–XX a. sakytojas, surinkimininkų judėjimo vienas vadovų.

Kukáitis Kristupas 1844 XI 17Versmininkuose (Pilkalnio aps.) 1914 VII 27Tilžėje, sakytojas, surinkimininkų judėjimo vienas vadovų. Pastoraciniam darbui paskyrė apie 50 metų. Pamokslaudamas 1885 subūrė bendraminčius sakytojus į Rytprūsiškos evangėliškos maldos draugiją (žmonių vadintą kukaitiškių surinkimu); parengė ir išleido jos įstatus. 1881 įsteigė, 1888–1914 redagavo lietuvių ir vokiečių kalbomis leistą surinkimininkų laikraštį „Pakajaus paslas“ (Friedens-Bote; spausdintas Klaipėdoje), eiliavo giesmes. Garsėjo asketišku gyvenimo būdu, kategoriškumu, neretai konfliktavo su oficialiąja Bažnyčia ir jos kunigais. Gimtosios kalbos teisių negynė, lietuvybės idėjų nerėmė.

Albertas Juška

Iliustracija: Kristupas Kukaitis / lš Alberto Juškos rinkinio