Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Kairys

Kairies, XIX–XX a. Mažosios Lietuvos pedagogas, švietimo darbuotojas.

Kairỹs Kristupas, Kairies 1876 IV 23Versmininkėliuose (Pilkalnio aps.) 1951 XII 30Okeryje (prie Goslaro, Žemutinė Saksonija), Mažosios Lietuvos pedagogas, švietimo darbuotojas. 39 metus dirbo Mažosios Lietuvos mokyklose, iš jų 15 metų buvo Tilžės mokyklų inspektorius. Lietuvių literatūros draugijos (1879–1923) Tilžėje narys. Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo krašto tarėjas Bažnyčios ir mokyklų reikalams prie Vokietijos karinės vadovybės Lietuvai. 1918 parašė ir įteikė Vokietijos įgaliotiniui, Klaipėdos krašto komisarui grafui V. Lambsdorfui du memorandumus lietuvių klausimu (Kairio memorandumai). Veikale Das Litauertum in Ostpreussen südlich des Memelstromes im Jahre 1921 [Lietuvybė Rytprūsiuose į pietus nuo Nemuno 1921 metais] pateikė duomenų apie lietuvininkų bendruomenes, kurių bažnyčiose dar laikytos lietuviškos pamaldos ir kita. 1934 Kairys perkeltas į Berlyną, dėstė Goethės pedagoginiame institute.

MLFA