Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kretingos įlinkis

platuminės krypties, siaura neigiama tektoninė struktūra.

Kretingõs linkis, platuminės krypties, siaura neigiama tektoninė struktūra. Ilgis 70, plotis 20 km. Per Klaipėdos krašto šiaurinę dalį nutįsusi į rytus pro Kretingą. Nuosėdiniai Kretingos įlinkio sluoksniai vakarinėje dalyje (Baltijos pajūryje) grimzta į 2300 m gylį, o rytuose kyla per keletą šimtų metrų. Kretingos įlinkyje suformavo kaledoninis ir hercininis Žemės plutos judėjimas, kurio pasekmė – kristalinio pamato ir giliųjų nuosėdinių sluoksnių tektoniniai lūžiai. Žymiausi jų šiaurinio įlinkio pakraštį ribojantys Telšių zonos lūžiai. Vidurinėje įlinkio dalyje yra naftos telkinių, geoterminio ir mineralinio vandens versmių.

Povilas Suveizdis