Mažosios Lietuvos
enciklopedija

nafta

naftos telkiniai Mažojoje Lietuvoje ir Karaliaučiaus krašte.

naftà. Mažojoje Lietuvoje jos telkiniai šliejasi prie platuminės lūžių zonos ir Karaliaučiaus volo (prie Gumbinės, Romuvos, Vėluvos, Šventapilės, Alnos). Naftos kokybė ten gana gera (be sieros priemaišos). Iki Antrojo pasaulinio karo apie naftos telkinius krašto gelmėse nežinota, jie nenaudoti. 1957 į pietus nuo Karaliaučiaus apie 2,5 km gylyje rasta naftos pėdsakų. 1960 Virbalyje apie 1150 metrų gylyje pragręžti keli naftingi ordoviko sistemos klinties horizontai. 1968 Klaipėdos apylinkėse, Pietinių Šiuparų struktūroje rastas pirmas pramoninis naftos telkinys. Vėliau atrasti telkiniai Gargždų naftingoje zonoje (Vilkyčių, Pocių ir kitur). Svarbiausiame Krasnyj Bor (prie Vėluvos) telkinyje nuo 1973 kasdien išgaunama 150 t naftos. Nuo 1975 rasti Šilalės, Sakučių, Lauksargių, Genčių, Nausodžio ir Kretingos telkiniai (daug jų dabar eksploatuojama). Karaliaučiaus krašte dideliais kiekiais nafta siurbiama iš daugelio gręžinių. Naftos telkinių aptikta ir Baltijos jūros akvatorijoje.

Dar skaitykite Nidos naftos telkinys.

L: Lietuvos geologija. V., 1993, p. 296–303.

MLFA