Mažosios Lietuvos
enciklopedija

košūbai

vakarinių slavų gentis, gyvenanti prie Vyslos žemupio ir Baltijos jūros pakrantėje.

košbai, kašùbai, vakarinių slavų gentis, gyvenanti prie Vyslos žemupio ir Baltijos jūros pakrantėje. Nuo seno košūbai siejosi su greta gyvenusiomis senųjų prūsų gentimis. Panašus buvo jų istorinis likimas: Vokiečių ordino nukariavimas, gyvenimas Prūsijos valstybėje, vokietinimas ir kita. Košūbų ir vakarinių baltų istorijos, etninės kultūros palyginimas padeda išsamiau apibūdinti Mažosios Lietuvos ir jos gyventojų ypatumus. Dabar košūbai išsamiai tyrinėjami. Gdanske (Danzige) veikia Instytut Kaszubski [Košubų institutas], rengiantis košūbų istorijos ir dabarties studijas. Tam darbui vadovauja prof. Jozefas Borzyszkowskis.

L: Rodzina pomorska. Gdansk, 1999.

Martynas Purvinas